2016

onderhoud van weiden

Nuttige tips bij het gebruik van kalkcyanamide in grasland en weiden!

  • vanaf begin maart als eerste stikstof gift
  • het gras moet droog zijn - in de late namiddag van een zonige dag
  • maximum 400 kg PERLKA/ha
  • de juiste instelling voor het strooien van PERLKA is voor de meeste meststofstrooiers te vinden op de website van deze merken.
  • overlapping vermijden.
  • geen kalkcyanamide strooien op een pas ingezaaide weide, minsten twee maai- of graasbeurten wachten.
  • tegen de salkken en leverbot en de larven van weideparasieten wordt kalkcyanamide het best gestrooid bij een temperatuur gedurende de dag van minsten 10°C en meer
  • overlapping vermijden
  • na het strooien de dieren minsten 2 weken uit de weide houden