2016

artikel Paard en Rijtuig overlegvergadering tussen menverenigingen

Overlegvergadering tussen menvereniging Phaeton en Nieuwege.


Naast de recreatieve menners en de wedstrijdmenners zijn er ook de traditiemenners. In het westen van Brussel af zijn daar twee verenigingen heel actief in, nl Nieuwege en Phaeton.

In een wederzijds respect hebben beide het initiatief genomen hun kalenders op elkaar af te stemmen. Zodoende kunnen ze hun leden het maximale aanbod aanbieden en hoeft de menner geen keuzes te maken.. Er wordt zelfs gedacht om de menners te laten deelnemen aan elkanders activiteiten en in een latere fase activiteiten samen te organiseren.

Op hetzelfde elan hebben beide verenigingen de overkoepelende organisaties, de Belgian Driving Association en de Belgische Traditie Aanspanning, uitgenodigd om de nationale en internationale kalenders passend te maken. Dit overleg was succesvol en er wordt nagegaan of enkele activiteiten verplaatst kunnen worden. Iedereen rond de tafel heeft de intentie om de ingeslagen weg verder te zetten.  Het overleg gaat verder en voor het einde van 2016 willen ze, ondanks de moeilijke timings, de traditiemenner een zo goed als complete overzichtskalender voor 2017 aanbieden.

 

Namens menverenigingen Nieuwege en Phaeton, Alex en Peter.